A jelen ÁSZF tartalmazza az Legendary Moments – www.legendarymoments.hu (továbbiakban Weboldal) www.legendarymoments.hu/jegy (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint:

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Soul Art Media Agency Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.legendarymoments.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.legendarymoments.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

A Webáruház címe:
www.legendarymoments.hu/jegy

A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:
Cégnév: Soul Art Media Agency Kft.
Székhely címe: 1141 Budapest, Komócsy utca 5-7
Cégjegyzékszám: 01-09-292265
Adatvédelmi azonosító: NAIH-112094/2017
Nyilvántartást vezető cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbíróság
Statisztikai számjel: 25845389-9329-113-01
Adószám: 25845389-2-42
Bankszámla szám: 10400968-50526754-81751002 (Soul Art Media Agency Kft.)

Ügyfélszolgálat adatai:
Telefon: +36-70-413-50-13 (normál díjszabású)
E-mail: info@legendarymoments.hu
Nyitva tartása: A hét bármely napján 0-24 óráig kereshetnek minket a megadott elérhetőségeken.

A Weboldalon a regisztráló személyek („Továbbiakban Ügyfél”) jogosult a jelen ÁSZF és a Weboldalon lévő egyéb és tájékoztatások valamint feltételek szerint a Weboldalon található szolgáltatásokat igénybe venni.

Az általános szerződési feltételek elfogadása

 • A vásárlás során a Ügyfél, ha a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit a vásárlás során a rendelés véglegesítése előtt fellelhető jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a Webáruház felhasználója, azaz Ügyfél között.
 • Ha az Ügyfél az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait.

A megrendelés lépései:

Regisztráció

 • A regisztráció a jegyvásárlás esetén kötelező.

A regisztrációhoz az alábbi adatok hiánytalan megadása szükséges:

 • a) a Felhasználó neve (vezetéknév, keresztnév);
 • b) e-mail címe;
 • c) értesítési telefonszáma;
 • d) számlázási név (ha eltér a Ügyfél nevétől);
 • e) számlázási címe (ország, város, utca, házszám, kiegészítő adatok).

A regisztrációval a Ügyfél elfogadja, tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy

 • az Üzemeltető és Partnerei termékismertető anyagokkal, közvetlen ajánlattal, kereskedelmi közleménnyel, hírlevéllel, reklámanyaggal, egyéb marketing és ismertető anyaggal megkeresheti, elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz útján is elektronikus hirdetést küldhet részére.
 • a Webshop regisztrációhoz kötött szolgáltatásinak igénybevételének feltétele, hogy az adatkezeléshez történt hozzájárulását a Ügyfél nem vonja vissza;
 • a Weboldalon elérhető valamennyi anyagot a Ügyfél kizárólag saját célra használhatja, máshol nem jogosult azokat felhasználni

Regisztráció törlése vagy módosítása

Ügyfél jogosult a regisztrációját bármikor törölni az ügyfélszolgálatnak küldött e-mail üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Az Ügyfél adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag az Ügyfél a felelős. Amennyiben Ügyfél tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

Ügyfél vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

Felhasználó / ügyfél  adatai

A Weboldalon a regisztráló személyek („Ügyfél”) jogosult a jelen ÁSZF és a Weboldalon lévő egyéb és tájékoztatások valamint feltételek szerint a Weboldalon található szolgáltatásokat igénybe venni.

Az adásvételi szerződés létrejötte:

 • Ha a Ügyfél megrendelést küld a Webáruház oldalain, és a szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a vásárló (Ügyfél) és a szolgáltató között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.)
 • A Ügyfél elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.
 • A szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja. A Ügyfél számára a Webáruházba történő bejelentkezés után hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.

Az Ügyfél a regisztrált adatokkal való belépés után a https://www.legendarymoments.hu/fiokom/  aloldalon a következőket végezheti el:

Árak

A Webáruházban közzétett árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak, amelyek tartalmazzák a termékek árát.

Kiszállítás

 • A szállítási határidő: maximum hét napon belül a vásárló megkapja a megrendelt terméket.
 • A szállítás formája: E-mail Ticket / E-mail jegy

Lehetséges fizetési módok

 • Elektronikus e-Ticket : Bankkártyával a PayPal rendszerén keresztül, illetve banki átutalással

Elállási jog

Amennyiben a megvásárolt jegyedet szeretnéd visszaváltani, úgy a +36-70-413-50-13 (normál díjszabású) telefonszámon vagy az info@legendarymoments.hu email címen keress minket. Felhívjuk figyelmedet, hogy kizárólag speciális esetben van lehetőség a visszaváltásra vagy a cserére.

Egyéb módok

Személyes bejelentés

A vásárló bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónál (Szolgáltató címe). Ekkor az Szolgáltató munkatársa a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:
– a vásárló nevét, címét,
– a rendezvény megnevezését, vételárát,
– a vásárlás időpontját,
– a hiba vagy probléma bejelentésének időpontját, – a hiba leírását,
– a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt,
– a kifogás rendezésének módját.

Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti.
A jegyzőkönyv másolatát a vásárló átadja.

Írásban történő bejelentés

A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak (Szolgáltató címe) küldött levélben,

Ekkor a levélnek tartalmaznia kell: – a vásárló nevét, címét,
– az esemény megnevezését, vételárát,
– a vásárlás időpontját,
– a hiba vagy probléma bejelentésének időpontját,
– a hiba leírását,
– a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

A jelen ÁSZF valamely rendelkezésének jogellenessége, érvénytelensége vagy végrehajthatatlansága nem érinti a jelen ÁSZF egyéb rendelkezéseinek jogszerűségét, érvényességét és végrehajthatóságát.

Számla

Az Ügyfél számára a Szolgáltató által biztosított fizetési módok:

 • Elektronikus e-Ticket : Bankkártyával a PayPal rendszerén keresztül, illetve banki átutalással

Szolgáltató az Ügyfél részére a kifizetés igazolására, a megrendelés elküldését követően elektronikus számlát állít ki az Ügyfél által megadott email címére. Jelen ÁSZF elfogadása az elektronikus számlabefogadó beleegyezésének minősül. Az ÁSZF elfogadását követően az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy számára a Szolgáltató elektronikus számlát állítson ki.

A fentieknek megfelelően az Ügyfél a megrendelés leadásával, megrendelése módosításával és a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató által kiállított és a hatályos jogszabályoknak megfelelő elektronikus számlát befogadja.

Kiállított jegy

A Szolgáltató által kiállított Jegy elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat, amely a számviteli és az ÁFA jogszabályok által szabályozott és adóigazgatási azonosításra teljes mértékben alkalmas. Az elektronikus úton kibocsátott Jegyeket a hatályos jogszabályok alapján, elektronikus úton lehet megőrizni. Az eredeti elektronikus Jegy, mint elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat, hitelesen igazolja az adófizetéssel kapcsolatos jogok és kötelezettségek létét.

A kiállított elektronikus Jegy(ek) az adott esemény helyszínén kerül ügyfél részére átadásra, az így kiállított elektronikus Jegy megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben, a 23/2014 (VI.30.) NGM rendeletben és az egyéb elektronikus számlára vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek.

Egyéb információk

Ügyfél és Szolgáltató számára az Oldalon elérhető bármely információ továbbadása harmadik személy számára, feltüntetése az interneten, továbbá bármilyen jellegű terjesztése és publikálása tilos.

A jelen ÁSZF-re és annak értelmezésére a magyar jogszabályok vonatkoznak. Felek megállapodnak, hogy a jelen ÁSZF-ben nem, vagy nem teljes körűen szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit tekintik irányadónak.

Amennyiben az alkalmazandó jogszabályok alapján a felek esetleges jogvitájának elbírálására nem a Pesti Központi Kerületi Bíróság, a Budai Központi Kerületi Bíróság, a Fővárosi Törvényszék vagy a Budapest Környéki Törvényszék az illetékes, úgy a felek jogvitájukra a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság illetve a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki a per tárgyától, illetve a pertárgy értékétől függően.

 • A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

Az Általános Szerződési Feltételek pdf formátumban történő letöltéséhez kattints ide/aszf!

Budapest, 2018. május 4.

Loading...